Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

کله قند بله برون کد ۱۰۰۴

سفارش با پیام:

سفارش حضوری:

کله قند های و لوازم عقد و بله برون عرضه شده در ستاره مارکت از مرغوب ترین کله قندها تهیه شده و با تور و پارچه های مرغوب مانند ساتن و مخمل روکش شده و با گلهای مصنوعی و پارچه ای تزیین و در اختیار عروس خانم های محترم قرار داده میشود قدیم تر ها که شیرینی به حالت امروز مرسوم نبوده است ، خانواده داماد به نشانه شیرینی و برکت توی طبق ها کله قند می آوردند. گاهی برای تزیین روی ترمه قرار می دادند بعد هم که بله را از عروس گرفتند ، کله قند را می شکستند و دهن شیرین می کردند . حتی بعضی از مناطق مراسمی به نام قند شکن یا قند اشکون دارند که خودش حجت و سند ازدواج و خیلی مراسم مهمی به حساب میاید. کله قند عروس در فرهنگ ایرانی نشانه شیرینی میباشد که البته نام کله قند ادم رو یاد عروسی و مراسم بله برون می اندازد و از اصلی ترین لوازم عقد میباشد. در رسوم ما ایرانی ها در مراسم خواستگاری و بله برون خانواده داماد کله قند و دیگر لوازم مراسم را به همراه هدایا را با خود به مراسم میبرند .در فرهنگ ایرانی اکثر اقوام  به خصوص در مازندران -خوزستان – گرگان -سمنان -قوچان -آذربایجان در مراسم بله برون کله قند رو بزرگ فامیل با قند شکن میشکند و قند بین اقوام به جای شیرینی و شگون  پخش و خورده میشود کله قند در فرهنگ زرتشتیان به عنوان هدیه داده میشود یک جفت کله قند هم شکل و هم اندازه روی پارچه ای بر سر عروس و داماد  به نیت فروباریدن شادی و شیرینی بر سر آنها طی زندگی مشترک صورت می گیرد.  به این منظور تور قند ساییدن (حریر تور با پارچه نازک سپید رنگی را به شکل مربع یا مستطیل ) تهیه می کنند  تا کله قند ها روی آن بر سر عروس و داماد ساییده شود .
دسته بندی تگ ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,