ستاره مارکت ، اولین و بزرگترین هایپر مارکت آنلاین لوازم بله برون، عقد و عروسی

قرآن کریم کد ۱۰۰۷

Availability:

در انبار موجود نمی باشد


قرآن کریم جزو اولین خرید لوازم بله برون و عروسی محسوب میشود که به یمن برکت زوجین زندگی سراسر شاد و خوشبختی داشته باشند .کتاب مقدس دین اسلام است و در باورمسلمانان جهان سخنان خداوند میباشدکه به ضورت وحی توسط جبرئیلبه پیامبر نازل شده استقرآن در اسلام اصلی ترین منبع وحی خداوند به حساب می آید و به زبان عربی استکلمه قرآن در لغت به معنی قرائت کردن میباشد که دارای 30 جزءو 114 سوره میباشدبه باور کسانی که به الهی بودن این کتاب آسمانی اعتقاد دارند قرآن رساترین بیان است و از نظر وزن لفضی و موسیقی در لغات و جملاتش نشانه های وحیانی و ربانی موجود استمحتوا قران درباره خداوند بر توحید ویگانگی او تاکید دارد.خداوند در ريالرآن کریم خود را از رگ گردن به انسان نزدیک تر می داند.رابطه انسان با خدا را بی نیاز از واسطه میدان و انسان را بهتسلیم در برابر امر خدا فرمان میدهد .در این کتاب آسمانی پدیده های طبیعی را از نشانه های خداوند میداند.در این کتاب آسمانی خداوند مردم را به نیکوکاری و جهاد در راه خدا میخواند .

ابعاد ۱۸/۲۶  سایز وزیری

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
0