Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

قرآن کریم کد ۱۰۰۴

سفارش با پیام:

سفارش حضوری:

قرآن کریم جزو اولین خرید لوازم بله برون و عروسی محسوب میشود که به یمن برکت زوجین زندگی سراسر شاد و خوشبختی داشته باشند . کتاب مقدس دین اسلام است و در باورمسلمانان جهان سخنان خداوند میباشدکه به ضورت وحی توسط جبرئیل به پیامبر نازل شده است قرآن در اسلام اصلی ترین منبع وحی خداوند به حساب می آید و به زبان عربی است کلمه قرآن در لغت به معنی قرائت کردن میباشد که دارای 30 جزءو 114 سوره میباشد به باور کسانی که به الهی بودن این کتاب آسمانی اعتقاد دارند قرآن رساترین بیان است و از نظر وزن لفضی و موسیقی در لغات و جملاتش نشانه های وحیانی و ربانی موجود است محتوا قران درباره خداوند بر توحید ویگانگی او تاکید دارد.خداوند در ريالرآن کریم خود را از رگ گردن به انسان نزدیک تر می داند.رابطه انسان با خدا را بی نیاز از واسطه میدان و انسان را بهتسلیم در برابر امر خدا فرمان میدهد .در این کتاب آسمانی پدیده های طبیعی را از نشانه های خداوند میداند. در این کتاب آسمانی خداوند مردم را به نیکوکاری و جهاد در راه خدا میخواند .

قرآن کریم دور طلایی و برگه ها گلاسه

ابعاد ۱۸/۲۶

سایز وزیری

دسته بندی تگ ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,