Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

جای حلقه کد ۱۰۱۵

سفارش با پیام:

سفارش حضوری:

در خانواده های ایرانی بسیاری از ازدواج ها به صورت سنتی و با معرفی آشنایان نجام می شوددر چنین مراسمی وقتی خانواده محترم داماد جواب مثبت را از خانواده عروس می گیرد به منظور اینکه حالت رسمی تری به مراسم داده باشند در جلسه بعد یک انگشتر را به عنوان انگشتر نشان داخل جای حلقه قرار داده و به عنوان هدیه به عروس خانم داده میشود و عروس خانم آن را به عنوان انگشتر نشان و تاهل در دست میکند. این انگشتر به سلیقه خانواده داماد تهیه و در اختیار عروس خانم قرار داده میشود. حلقه بله برون برای نشان کردن عروس هستاین حلقه ها معمولا ظریف تر هستند که بتوان در تمام مواقع از آنها استفاده کرد.چرا که حلقه نماد تعهد به همسر هست و باید در تمام مراحل زندگیدر جای ویژش خودنمایی کند. ممکن است در رسم و رسوم هر خانواده اختلافاتی وجود داشته باشد به عنوان مثال بعضی از خانواده ها حلقه های دیگری با عنوان حلقه نامزدی به یکدیگر هدیه میدهند یا برخی انگشتر نشان را از همان ابتدا در دست چپ نموده و و پس از خرید حلقه ازدواج حلقه بله برون را در دست راست می اندازند. یک پشنهاد برای آنهایی که سعی میکنند حلقه بله برون را ست تهیه کنند چون این حلقه قرار است سالیان زیادی استفاده شود نباید زیاد کیپ انگشت باشد چون امکان تغییر سایز می باشد حلقه یا رینگ با انگشتر تفاوت دارد و انگشتر های پر نگین حلقه با رینگ نیستند طبق معمول حلقه ظریف یا بدون نگین می باشد اما گاهی هم روی آن یه ردیف نگین قرار میگیرد اما انگشتر ازدواج دارای نگین و سنگ بیشتری هست
دسته بندی تگ ها , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,